Schoonma(a)k(st)er Sociaal Huis - vervangingscontract 28u

03 mei 201920 mei 2019

De vacante betrekking van SCHOONMA(A)K(ST)ER is een contractuele, deeltijdse (28u) functie in vervanging van de duur van de afwezige titularis.

De functie van schoonmaakster situeert zich binnen het OCMW van Anzegem in de thuiszorgdienst in het kader van het dienstenchequebedrijf OCMW. Je staat in voor de hygiëne en netheid en de logistieke taken in huishoudens ten dienste van klanten. Zo draag je bij tot een optimale kwaliteit van leven en wonen van het thuiszorgcliënteel van het OCMW. Anderzijds kan je ook ingeschakeld worden in het patrimonium van het Sociaal Huis Anzegem.

Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 3 maanden. De functie is gewaardeerd op niveau E.

Een snelle inzetbaarheid is een pluspunt.

Solliciteren?

Kandidaturen, vergezeld van

  • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
  • een uittreksel uit het strafregister (artikel 595 - algemeen model - niet ouder dan 3 maand)
  • eventueel andere stukken (zoals diploma)

moeten uiterlijk op maandag 20 mei 2019 bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1,  8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens).

INFOBUNDEL SOLLICITATIEFORMULIER