Schoonma(a)k(st)ers

Gepubliceerd op Woensdag 23 november 2022
23 november 202202 december 2022

FUNCTIE

Er is een vacante betrekking voor de functie van schoonma(a)k(st)er, nl. een deeltijdse vervangingscontract (12u per week).  Het betreft een vervangingscontract, d.w.z. voor de duur van de afwezige titularis. (i.k.v. moederschapsrust)

De vacante betrekking situeert zich binnen de gemeente in de cluster Infrastructuur – Cel Uitvoering.

De functie is gewaardeerd op niveau E, d.w.z. dat er geen diplomavereiste is om deel te nemen aan de selectieprocedure. Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 6 maanden.

AANBOD

Wat krijg je van ons? Een job met een tal van voordelen!

 • Een aantrekkelijk salaris waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen
 • Een afwisselende job in een stabiele werkomgeving
 • Maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag (na 3 maanden in dienst)
 • Ecocheques
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer van 0,25 euro/km
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten tegen gunstige tarieven.
 • Eindejaarspremie
 • Vakantiegeld
 • Haard- of standplaatstoelage
 • Een aantrekkelijke verlofregeling 
 • Gratis aansluiting bij GSD-V met een tal van financiële tussenkomsten
 • De kortingskaart PlusPas
 • Mogelijkheid tot aankoop van een extra-voordelig zwemabonnement

SELECTIE

De selectie bestaat uit een grondig sollicitatiegesprek op basis van het ingevulde CV-formulier gevolgd door een beperkte praktische proef. In dit sollicitatiegesprek wordt de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid bij de gemeente van de kandidaten gepeild. De kandidaten krijgen een beoordeling: gunstig of ongunstig.

Het sollicitatiegesprek zal doorgaan op donderdag 8 december 2022 vanaf 13u00 in zaal Mensinde, Westdorp 3 te 8573 Anzegem.

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

 • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)
 • een uittreksel uit het strafregister (artikel 595 – algemeen model) - niet ouder dan 3 maand
 • eventueel andere relevante stukken

moeten uiterlijk op vrijdag 2 december 2022 via e-mail naar personeelsdienst@anzegem.be of per schrijven verstuurd worden aan Gemeentebestuur Anzegem, t.a.v. Personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

INFOBUNDEL    SOLLICITATIEFORMULIER