Solidariteitsacties na wateroverlast

Gepubliceerd op maandag 19 juli 2021

RODE KRUIS-VLAANDEREN 

Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique slaan de handen in elkaar om de noodhulp naar aanleiding van de  overstromingen te coördineren. 

Het Rode Kruis is op heel veel plaatsen aanwezig en kan daardoor snel in actie schieten en noodhulp bieden. Sneller en efficiënter dan wie ook. De concrete noden van de getroffen regio's worden bepaald en daartoe worden concrete noodhulpacties op poten gezet. De beste manier om de getroffenen op dit moment vooruit te helpen is een financiële gift of je kandidaat te stellen als helpende hand. Goederen doneren is momenteel geen goed idee. Men bevindt zich nog in een acute fase en de schade is nog niet volledig in kaart gebracht. 

MOOIMAKERS

Nu het water zich overal terugtrekt, wordt het achterblijvende klein en groot afval erg zichtbaar.  Er worden tal van opruimacties georganiseerd om het achtergebleven zwerfvuil op te ruimen. 

Voor Vlaanderen situeren de opruimacties zich vooral in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Waar en wanneer de Vlaamse opruimacties plaatsvinden, vind je de website van Mooimakers. 

De opruimacties in Wallonië worden niet door Mooimakers gecoördineerd, maar door haar Waalse tegenhanger Bewapp. De opruimacties op de Nederlandse Maasoever en in het aanpalende Duitse Roerstroomgebied worden door Maas Cleanup gecoördineerd.

OPGELETEr wordt momenteel gevraagd je voorlopig niet alleen te begeven naar locaties die mogelijk nog risico’s met zich meebrengen. Er zijn her en der nog gevaarlijke omstandigheden. Zodra de omgeving terug veiliggesteld is en de grote risico's achter de rug zijn, kunnen de opruimacties op een veilige manier georganiseerd worden.