Stafmedewerker Cultuur-Toerisme

Gepubliceerd op Vrijdag 10 juli 2020
10 juli 202014 augustus 2020

FUNCTIE

De vacante betrekking van stafmedewerker Cultuur en Toerisme bij het gemeentebestuur van Anzegem is een voltijdse functie in contractueel verband en dit voor bepaalde duur (met optie om te verlengen/onbepaalde duur mits een positieve evaluatie). De vacante betrekking situeert zich in de cluster Vrije Tijd.

De functie is gewaardeerd op het niveau B, d.w.z. dat de kandidaten in het bezit moeten zijn van minstens een diploma hoger onderwijs (bachelor) of hiermee gelijkgesteld (zie omschrijving diplomavoorwaarde) om deel te nemen aan de selectieprocedure. Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 6 maanden.

AANBOD

Je komt terecht in een aangename en stabiele werkomgeving. Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

  • haard- of standplaatstoelage
  • vakantiegeld
  • eindejaarstoelage
  • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • fietsvergoeding woon/werk van 0,24 euro per km
  • een gunstige vakantieregeling 
  • maaltijdcheques vanaf de 3e maand in dienst

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

  • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
  • een uittreksel uit het strafregister (artikel 595 - algemeen model - niet ouder dan 3 maand)
  • eventueel andere stukken (zoals diploma)

moeten uiterlijk op 14 augustus 2020 via e-mail naar personeelsdienst@anzegem.be of per post verstuurd worden aan Gemeentebestuur Anzegem, t.a.v. Personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens).

INFOBUNDEL   SOLLICITATIEFORMULIER