Start heropbouw afgebrande kerk

Gepubliceerd op Woensdag 16 december 2020

Begin januari startte aannemer Artes Woudenberg NV uit Brugge met de restauratie en heropbouw van de toren, sacristie en het koor van de afgebrande Sint-Janskerk. De kosten voor deze werken bedragen 1.638.370,08 euro, exclusief BTW. Voor de heropbouw van het schip bekijkt de gemeente, samen met o.a. de kerkfabriek en Onroerend Erfgoed, de verschillende mogelijkheden. Hierover werd er nog geen definitieve beslissing genomen.

De toren krijgt opnieuw zijn houten vloerconstructies en plankenvloeren als voor de brand. De torenspits wordt in de tentvorm van de jaren 1920 herbouwd en terug met leien gedekt. In de toren komen de twee kleine luidklokken terug. De grootste en oudste klok werd door de brand verwoest. De beiaard en het mechanisch torenuurwerk zal men restaureren, met maximaal hergebruik van de uit de brand geredde onderdelen.

In het koor wordt de 17de eeuwse dakstructuur gereconstrueerd naar detailopmetingen van voor de brand.
Als belangrijk decoratief element zal het pleisterwerkplafond bewaard en gerestaureerd worden. Ook de twee natuurstenen zijaltaren die bewaard zijn gebleven, zullen gerestaureerd worden. Dit als belangrijke getuigen van voor de brand.

Het koor en de toren worden gerestaureerd tot aan de binnenbepleistering, maar zonder vloer- en wandafwerkingen.  De verdere invulling en afwerking zullen in een vervolgtraject bepaald worden.