Stemmen als niet-Belg - Registreer je

Gepubliceerd op dinsdag 09 juli 2024

Als niet-Belgische inwoner kan je ook stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Hiervoor moet je jezelf als kiezer vóór 1 augustus 2024 bij je gemeente registreren.

Voorwaarden

  • Je bent minstens 18 jaar op datum van 13 oktober 2024
  • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Anzegem ten laatste op 1 augustus 2024
  • Bijkomende voorwaarde voor inwoners met een niet-EU nationaliteit: je bent sinds 5 jaar ononderbroken in België ingeschreven

Hoe kan je jezelf registreren? 

• Ga naar www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be en log in met je eID of itsme-app. 

• Surf naar de website www.vlaanderen.be/vlaanderen-kiest/stemmen/stemrecht/registratie-stemrecht-niet-belgen en vul het online formulier in. Je kan dit formulier vóór 1 augustus 2024 doorsturen naar  burgerzaken@anzegem.be of afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis.