Subsidie voor bewoonde zwaluwnesten

Gepubliceerd op Woensdag 18 mei 2022

Zwaluwen waren tot voor kort een vertrouwd beeld in onze omgeving.  De zwaluwenpopulatie is de laatste 40 jaar echter sterk verminderd, o.a. door de vermindering van nestgelegenheid.  De zwaluw is nochtans een heel nuttige vogel.  Een koppel zwaluwen vangt in de broedtijd zo'n 150000 insecten, vooral vliegen en muggen. 

De gemeente Anzegem geeft daarom subsidies voor het in stand houden van bewoonde nesten van huis- en boerenzwaluwen.

De huiszwaluw broedt meestal buiten tegen gebouwen onder de dakgoot, in een gesloten nest met kleine invliegopening. De boerenzwaluw broedt voornamelijk binnen in stallen en schuren, in een halfopen komvormig nest.

Je kan zwaluwen eventueel lokken door het plaatsen van kunstnesten of door een rustig plekje met modder te voorzien. Vind je de uitwerpselen van de zwaluwen vies dan kan het plaatsen van een plankje, minstens 50 cm onder het nest, dit oplossen. Bovendien zijn de zwaluwen en hun nesten bij wet beschermd.

Meer informatie en het aanvraagformulier voor subsidies kan je verkrijgen via www.anzegem.be/zwaluwen. Aanvragen voor subsidie kunnen ingediend worden tegen uiterlijk 15 juli.

Wie in de buurt van een huiszwaluwenkolonie (Dorpsplein) woont, kan bovendien gratis een kunstnest (zie foto) voor huiszwaluwen verkrijgen bij de dienst Milieu en Natuur van de gemeente (aanbod Stadlandschap Leie en Schelde zolang de voorraad strekt).