Termijn binnenbrengen attesten oproepingsbrieven verstreken

Gepubliceerd op donderdag 27 juni 2024

De termijn om de oproepingsbrieven met attesten binnen te brengen in het gemeentehuis is verstreken.

De oproepingsbrieven met attesten die op de gemeente toegekomen zijn, werden reeds overgemaakt aan de vrederechter in Kortrijk.

Wens je nu nog een oproepingsbrief met attest in te dienen, dan moet je deze sturen naar:

Vredegerecht Kortrijk

Kanton 2

Beheerstraat 41

8500 Kortrijk