Textielinzameling een regionaal verhaal

Gepubliceerd op Dinsdag 11 juni 2019

De selectieve inzameling van oud textiel (dit is ruimer dan oude kledij) is goed voor het milieu en draagt in hoge mate bij tot minder restafval, meer hergebruik en meer recyclage.

Er zijn heel veel spelers op de markt die dit inzamelen. De gemeenten beslisten vanuit de statutaire bevoegdheidsoverdracht, dat Imog het aangewezen kanaal is om invulling te geven aan een regionale aanpak. Imog richtte volgens de EU richtlijn een nieuwe overheidsopdracht in met een opsplitsing tussen de reguliere economie (51%) en een perceel met een voorbehouden opdracht voor de sociale economie en lokaal hergebruik (49%).

Voor beide percelen waren er 3 offertes. Op basis van de gunningscriteria werd Hulpzorg nv vanuit de reguliere economie en Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen als voorbehouden opdracht voor de sociale economie weerhouden.

We opteren om in plaats van in elke gemeente de 2 organisaties apart rond te laten rijden, om de inzameling te optimaliseren. De adressen werden zo verdeeld over de 2 percelen in de 11 gemeenten, zodat er zoveel mogelijk kon worden geclusterd. De totale doelstelling zoals hierboven vermeld, blijft behouden.

Daarnaast gebeurt de inzameling op alle recyclageparken via het Kringloopcentrum. Dus in elke gemeente kan de inwoner kiezen tussen reguliere en sociale economie. We bekijken dit project dus best regionaal en niet per straat/wijk of (deel)gemeente.

Laten we samen zoveel mogelijk oude textiel inzamelen, hergebruiken en recycleren.