Toelage groenbemesters

Gepubliceerd op woensdag 14 oktober 2020

Voor het inzaaien van groenbemesters binnen de land- en tuinbouw worden toelagen verleend door de gemeente.

Het inzaaien van groenbemesters verhoogt immers de grondkwaliteit op natuurlijke wijze. Het voorkomt bodemerosie, verbetert de structuur van de grond en verhoogt het humusgehalte. 

De aanvraag van dit jaar kan je indienen ten laatste op 30 november 2020 bij het gemeentebestuur en hierbij voeg je een afschrift van de factuur van de zaadlevering en de verzamelaanvraag (plan met aanduiding van de percelen met groenbemesters). 

Aanvraagformulier en meer informatie kan je hier afhalen.