Vanaf april: tweewekelijkse ophaling van restafval

Gepubliceerd op Woensdag 25 januari 2023

Vanaf 1 april 2023 zal Imog het restafval om de twee weken ophalen in plaats van wekelijks. Op die manier wil Imog de hogere energie- en loonkosten die het moet doorrekenen aan de steden en gemeenten, en de burger, zoveel mogelijk beperken. Wist je trouwens dat zo’n tweewekelijkse ophaling al in meer dan 200 gemeenten de realiteit is?

 

Ophaalrondes vanaf april

Tweewekelijks, waarom?

Een tweewekelijkse ophaling is ook omwille van onderstaande redenen een goed idee …

  • Minder rondrijden betekent minder CO2, minder fijn stof en minder gevaarlijke verkeerssituaties.
  • Door restafval minder vaak op te halen, evenveel als de recycleerbare fracties, sporen we mensen aan om beter te recycleren.

In Anzegem hebben we een inhaalbeweging te doen tegenover de doelstellingen van andere gemeenten.

Elke Anzegemnaar had in 2021 zo’n 142 kilo restafval, maar de doelstelling stond op 136 kilo. Tegen 2030 daalt dit zelfs tot 83 kilo.

Er is dus nog werk aan de winkel!

 

Wanneer zet ik het afval buiten?

Geen ophaling missen? Plaats dan steeds alle afvalfracties voor 5u ‘s morgens of de avond voor de ophaaldag (na 19u) buiten, duidelijk

zichtbaar en dichtgebonden op de stoep.

 

Probleem met de ophaling?

Als jouw afvalzak niet werd opgehaald, maar wel correct werd aangeboden, dan kan je dat melden op het nummer 0800 99 827 of info@imog.be.

Imog helpt je dan graag verder.

Het is volgens de algemene politieverordening niet toegelaten de huisvuilzak (of zaken die erin thuishoren) naar het recyclagepark (of elders) aan te voeren. 

 

Ophaalkalender niet gekregen?

De ophaalkalender werd verdeeld in de week van 23 januari 2023. Heb je de ophaalkalender niet gekregen, dan kan je deze hier downloaden of spring eens binnen in het gemeentehuis (De Vierschaar 1) en haal daar jouw exemplaar op.

 

Recycle-app

Dankzij deze app weet je steeds wanneer welk afval wordt opgehaald. Daarnaast vind je er heel wat tips om correct te sorteren! Je kan

de ophaalkalender ook digitaal raadplegen. Meer info vind je hier.

 

Private ophaler

Ondernemingen dienen hun afval laten inzamelen door een private inzamelaar die geregistreerd is bij OVAM. Je sluit een contract af met de private inzamelaar die je bedrijfsrestafval ophaalt. In dit contract vermeld je de afvalstromen die je moet sorteren en de inzamelwijze.  Het aanbieden van meer dan 3 zakken per 2 weken wordt beschouwd als bedrijfsafval.  Via een private inzamelaar kan je een hogere ophaalfrequentie kiezen.