Veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus

Gepubliceerd op woensdag 01 september 2021

Nieuwe stap in het Zomerplan

Aangezien de vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 70% van de volwassenen werd gehaald, beslist het Overlegcomité om vanaf 1 september de volgende stap in het Zomerplan te zetten. 

Sociaal contact

 • Geen beperkingen meer voor samenkomsten in huis of in toeristische logies.

Horeca

 • Geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt.
 • Bij verplaatsingen binnen een horecazaak blijft de mondmaskerplicht gelden.
 • Vanaf 1 oktober is dansen in cafés ook opnieuw toegelaten. 
 • Ook discotheken en dancings zullen pas kunnen openen vanaf 1 oktober op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte.

Erediensten

 • Geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening. De mondmaskerplicht blijft behouden.
 • Geen beperkingen meer op buffetten en dansen tijdens privéfeesten, met name tijdens bruiloften.

Activiteiten in georganiseerd verband

 • Geen beperkingen meer voor activiteiten in georganiseerd verband, in bijzonder georganiseerd door een club of vereniging.

Evenementensector en Covid Safe Ticket

 • Geen beperkingen meer voor evenementen binnen met minder dan 200 toeschouwers en minder dan 400 toeschouwers buiten, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.
 • Evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten zullen vanaf 1 september gebruik kunnen maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM. 
 • Vanaf 1 oktober wordt deze drempel minstens verhoogd tot evenementen met 500 toeschouwers binnen en 750 toeschouwers buiten.

Mondmaskers

Het dragen van een mondmasker blijft verplicht in een hele reeks situaties:

 • Op het openbaar vervoer en in de stations
 • In winkels en winkelcentra
 • Bij verplaatsingen in horecazaken
 • In conferentiezalen, handelsbeurzen, auditoria
 • Gebouwen van de eredienst, gerechtsgebouwen, bibliotheken
 • Tijdens betogingen
 • Ook op drukbezochte plaatsen zoals winkelstraten, jaarmarkten en kermissen blijft de mondmaskerplicht gelden, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid.

Vanaf 1 september is het dragen van het mondmasker niet meer verplicht in het publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen en in de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector voor evenementen en private feesten met minder dan 200 toeschouwers binnen en 400 toeschouwers buiten, tenzij de lokale overheid daar anders over beslist.

Reizen

 • In België mag je overal naartoe reizen. Gebruik je het openbaar vervoer (bus, tram of trein)? Dan is het dragen van een mondmasker wel nog verplicht.
 • Reizen naar het buitenland is mogelijk, maar met de nodige maatregelen. Volg steeds de maatregelen die van toepassing zijn in het land van bestemming en de maatregelen bij je terugkeer naar België. Alle info lees je hier.

Ben jij een handelaar? Raadpleeg dan de gids