Verbod op het gebruik van onkruidverdelger glyfosaat

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft de Vlaamse regering op vrijdag 14 juli 2017 beslist dat het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat door particulieren verboden is. Dit verbod gaat in op 19 juli 2017, de dag na publicatie van het besluit in het Belgisch staatsblad. 

Wat houdt het verbod in?

Op terreinen gebruikt door particulieren mogen geen glyfosaathoudende pesticiden (diverse soorten) meer toegepast worden door amateurgebruikers. Iedereen (zowel particulieren, professionele gebruikers en overheden) mag al sinds 1 januari 2015 geen pesticiden (alle soorten) meer gebruiken op het openbaar domein (bv. trottoir en bermen).

Waarom dit verbod?

Bij het gebruik van glyfosaat bestaan er risico’s voor de gezondheid en het milieu.  Onderzoek toont aan dat amateurgebruikers zich niet altijd houden aan de gebruiksvoorschriften en veiligheidsvoorschriften. Dat zorgt voor een groter risico voor milieu en gezondheid. Bovendien was in april 2017 onduidelijkheid ontstaan over de impact van glyfosaat op mens en leefmilieu. Professionele gebruikers  mogen voorlopig nog wel producten met glyfosaat gebruiken. 
Het gebruik van pesticiden (alle soorten) was eerder al verboden (sinds 1 januari 2015) voor overheden.

Handhaving

Alle toezichthouders (zoals de lokale politie) zijn bevoegd voor het toezien op de naleving van het verbod.

Tuinieren zonder pesticiden kan

Tips zijn te vinden op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.

Elke situatie waar pesticiden voor gebruikt kon worden kan je ook zonder pesticiden oplossen via de bestrijdingsgids op www.zonderisgezonder.be/bestrijdingsgids.

 

Aangemaakt op: 19/07/2017