Vlarema voor bedrijven

Wat verandert er op 1 juli 2013 voor bedrijven?

1) PMD mag niet meer bij het restafval maar moet apart ingezameld worden

2) de informatieplicht aan de hand van een contract tussen inzamelaar en producent met vermelding van de verschillende fracties en hun inzamelwijze

Wat betekent dit concreet? 

Vanaf 1 juli 2013 wordt de inzameling van PMD-afval voor bedrijven verplicht. Vanaf dan mag het PMD-afval dat perfect recycleerbaar is nergens meer bij het restafval.

De Vlaamse afvalstoffenwetgeving Vlarema bepaalt in artikel 4.3.2. dat tenminste volgende afvalstoffen apart moeten worden ingezameld:

1° klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
2° glasafval
3° papier- en kartonafval
4° gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
5° groenafval
6° textielafval
7° afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
8° afvalbanden
9° puin
10° afgewerkte olie
11° gevaarlijke afvalstoffen
12°asbestcementhoudende afvalstoffen
13° afgedankte apparatuur en recipiënten met ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen
14°afvallandbouwfolies
15° afgedankte batterijen en accu's
16° houtafval
17° metaalafval
18° PMD vanaf 1 juli 2013
19° pvc kunststofbuizen en profielen
20°pakketten transparante of witte kunststoffolies
(Dit is reeds een 10-tal jaar zo, nu komt er een fractie bij, nl PMD)

Wat betreft een ander belangrijk item in het Vlarema, namelijk de informatieplicht aan de hand van een contract tussen inzamelaar en producent dienen we eerst 2 begrippen uit te leggen om het beter te begrijpen:

Huishoudelijk afval: alle afvalstoffen ontstaan door de normale werking van een huishouden. Dit wordt verplicht opgehaald door de gemeenten.

Met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen:
bedrijfsafval dat ontstaat door ‘huishoudelijke activiteiten" van het bedrijf. Het is qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar met huishoudelijk afval

Voor met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kan je ook gebruik maken van het gemeentelijk circuit, slechts dan heb je geen contract nodig.

Voorwaarde:
- het brandbaar restafval dient in de juiste oranje zak restafvalzak aangeboden te worden en PMD in de juiste blauwe zak.
- de ingezamelde hoeveelheid is maximaal 120 liter per week voor restafval en 240 liter om de 14 dagen voor PMD. 

Is het nog steeds niet duidelijk kan je voor meer informatie hier terecht.

Ook IMOG ontwikkelde diverse diensten met oplossingen op maat van jouw bedrijf en vind je hier.

 

 

Aangemaakt op: 11/06/2013