Watercaptatieverbod verlengd in West-Vlaanderen

Gelet op de expertbeoordeling van de Vlaamse Droogtecommissie van 4.09.2019 is beslist om het captatieverbod te behouden. Er is immers geen structurele verbetering van de peilen van de waterlopen en de grondwaterstanden.

Het is verboden water te capteren uit:

- de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde

- alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen, behalve op een deel van de Mandel, de Gaverbeek en in de Nieuwe Polder van BlankenbergeĀ  en Oostkustpolder

Alle info vind je hier.