Zo Dichtblij - Met Belgerinkel door Anzegem

apr
29
jun
03

Onze gemeente neemt van 29 april tot en met 3 juni 2017 deel aan de nieuwe campagne ‘Zo Dichtblij’, de opvolger van het succesvolle ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’.
Deze publiekscampagne wordt georganiseerd door de Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met Unizo, de Gezinsbond en de gemeente.

Tijdens de campagneperiode belonen de deelnemende handelaars fietsende klanten met een 'Zo Dichtblij'-lot, dit lot kan je dan vanaf 29 april registreren op zodichtblij.be en maak je kans op een lokale prijs.
De deelnemende handelaars zullen leuke posters uithangen met de slogan ‘Fijn je hier weer te zien!’. Op die manier wil ‘Zo Dichtblij’ de inwoners bewust maken van een bruisende kern en detailhandel in en rond de kern op de juiste plaats stimuleren.  

‘Zo Dichtblij’ draagt ook op andere vlakken bij aan de leefbaarheid van onze gemeente. Tijdens de campagne wil de Bond Beter Leefmilieu bestaande en nieuwe activiteiten rond duurzaamheid zichtbaar maken en daarbij zoveel mogelijk inwoners samenbrengen.

Meer info via: www.zodichtblij.be/anzegem  

 

Aangemaakt op: 27/02/2017