Zone 30

Gepubliceerd op Maandag 27 mei 2024

Naar aanleiding van de evaluatie van de al eerder ingevoerde zones 30 en fietsstraten werden de dorpskernen/woonwijken op de gemeentelijke verkeerscommissie besproken. Daarin werd er beslist om ook nog op volgende plaatsen zone 30 in te voeren:
• Heirbaan en Klijtstraat, ter hoogte van de schoolomgeving (dynamische borden – enkel tijdens de schooluren)
• Gijzelbrechtegemstraat: de bestaande zone wordt uitgebreid tot over de Pikkelstraat
• Blaarhoekstraat: de bestaande zone wordt uitgebreid tot over Oosthoek
• Klokketuin