Nieuws - meest recent

Op 1 januari 2015 wordt de nieuwe wetgeving voor pesticiden van kracht. Die is strenger dan de vorige en verbiedt het gebruik van pesticiden onder meer in crèches, scholen, openbare diensten en rusthuizen.

De eerste winnaars van de spaaractie op de markt Vichte zijn gekend.

Markt

Donderdagavond brandde de Sint-Janskerk in het centrum van Anzegem uit. Deze is nu volledig vernield.

Dat is de baseline voor Anzegem.

alle informatie over asbest voortaan op asbestinfo.be

Begin dit jaar stak de intergemeentelijke werkgroep Anzegem-Deerlijk-Wielsbeke de koppen bij elkaar om een initiatief uit te werken rond hun gerenommeerde schrijver-dichters, Stijn Streuvels (Ingooigem), René De Clercq (Deerlijk) en André Demedts (Sint-Baafs-Vijve/Wielsbeke).

Vanaf eind april kun je via de catalogus van de bibliotheek gebruik maken van de applicatie Mijn Bibliotheek (een nieuw kleedje voor ‘van thuis uit verlengen en reserveren’) en dat allemaal op een erg eenvoudige en toegankelijke manier.

De dienst MER (milieueffectrapportage) heeft op 1 april 2014 beslist dat er door de Ruimte West-Vlaanderen aangetoond is dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Bouvelobos, Hemsrode en Steilrand van Morgem' geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Hemsrode

Het einde van fase 1 en de start van fase 2 van de werken doortocht Ingooigem is in zicht.

Meer dan 1000 gezinnen uit 11 gemeenten maakten al gebruik van deze lening om de nodige energiebesparende ingrepen in de eigen of verhuurde woning te kunnen uitvoeren.