Algemeen Gemeentelijk Politiereglement

In 2016 werd het politiereglement van de gemeente Anzegem grondig hervormd naar een algemene politieverordening. Dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 december 2016. De algemene politieverordening vervangt het oorspronkelijke politiereglement van de gemeente Anzegem en is inhoudelijk grotendeels gelijklopend met dat van andere gemeenten die deel uitmaken van de politiezone MIRA.

Daarnaast werd door de gemeenteraad ook op 13 december 2016 een bijzondere politieverordening goedgekeurd waarin bepalingen opgenomen werden die specifiek zijn voor de noden van de gemeente Anzegem. 

Zowel de algemene als de bijzondere politieverordening voorziet in de invoering van gemeentelijke administratieve sancties, om zo de overlastproblematiek op een administratieve manier te kunnen aanpakken. Beide politieverordeningen beschrijven de verplichtingen en verbodsbepalingen die te maken hebben met de veiligheid, gezondheid, rust en orde in de gemeente die niet in wetgeving van andere (hogere) overheden geregeld worden. Hoewel de algemene politieverordening van de gemeente Anzegem inhoudelijk grotendeels gelijklopend is met dat van andere gemeenten die deel uitmaken van de politiezone MIRA, is deze niet grensoverschrijdend en zijn de opgenomen bepalingen uitsluitend geldig op het grondgebied van Anzegem.

De algemene en de bijzondere politieverordening van de gemeente Anzegem kunnen hier geraadpleegd worden:

 

Volgende huishoudelijke reglementen maken integraal deel uit als bijlage van de algemene politieverordening: