Adviesraden

Anzegem telt verschillende adviesraden die het gemeentebestuur adviseren in de verschillende bestuursmateries.  

De gemeentelijke adviesraden werken rond verschillende thema's. Het is de bedoeling dat de leden van deze adviesraden een bevolkingsgroep of een vereniging vertegenwoordigen of deskundig zijn op het werkterrein van de adviesraad. De adviesraden worden bij de start van een gemeentelijke legislatuur telkens hersamengesteld, als je lid wil worden van een adviesraad, kan je een schriftelijke aanvraag indienen bij de administratieve verantwoordelijke in het gemeentehuis.

Het gemeentebestuur is verplicht advies te vragen aan de adviesraden voor beslissingen die zij willen treffen in de gemeenteraad: over culturele aangelegenheden aan de culturele raad, over sportaangelegenheden aan de sportraad, enz.

De adviesraden hebben tegenover hun leden een coördinerende en stimulerende rol en komen geregeld naar buiten met eigen initiatieven, activiteiten, manifestaties, ...

 

hier   vind je een overzicht van alle adviesraden.

Zie ook