College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor het bestuur van de gemeente. Om de werking vlot te laten verlopen, worden de bevoegdheden verdeeld. Een schepen heeft individueel geen beslissingsmacht, want het college kan enkel samen een beslissing nemen. Dit gebeurt op de wekelijks bijeenkomst van het schepencollege. Deze zitting is niet toegankelijk voor het publiek.

Een overzicht van de samenstelling van het schepencollege (voor meer info: klik op hun naam).

Burgemeester

Gino Devogelaere

Schepenen 
Rik Colman

Willy Demeulemeester

Koen Tack

Jeremie Vaneeckhout

Johan Delrue

Jolanta Steverlynck-Kokoszko (ook voorzitter OCMW)

Algemeen directeur
Sonja Nuyttens