Gemeenteraad

Volgende gemeenteraden: 13 november en 19 december.

De gemeenteraad start normaal om 19u30.

De agenda van de gemeenteraad wordt één week vooraf op deze webstek gepubliceerd. In een volgende raadsvergadering stelt de raad dan het verslag van de vorige gemeenteraad vast. De verslagen van de gemeenteraad vind je hier.

Een overzicht van de samenstelling van de gemeenteraad:

Voorzitter:
Stephan Titeca 

 

Burgemeester

Gino Devogelaere

Schepenen:
Rik Colman

Willy Demeulemeester

Johan Delrue

Jolanta Steverlynck-Kokoszko

Koen Tack

Jeremie Vaneeckhout

 

Raadsleden
Greet Coucke

Kim Delbeke

Davy Demets

Anja Desmet

Pascal Desmet

Twighi Detavernier

Yannick Ducatteeuw 

Amandine Eeckhaut

Victor Gerniers

Anne Marie Heytens-Ampe

Prudent Lanneau

Eddy Recour  

Dirk Tack 

Tine Temmerman

Maurice Vanmarcke

 

Algemeen directeur:
Sonja Nuyttens

Zie ook