Parkeren in de Kerkstraat

De parkeervakken die op de rijweg liggen belemmeren het doorgaande verkeer en zorgen soms voor gevaarlijke verkeerssituaties.
Na overleg met Agentschap Wegen & Verkeer en de politie werd daarom beslist om ze te verwijderen. Op de parkeerhavens in de Kerkstraat kwamen in ruil extra plaatsen voor kortparkeren. Deze zijn vooral bedoeld voor de klanten van de handelaars in de Kerkstraat.

Concreet

De parkeervakken op de rijweg in de Kerkstraat zullen in de week van 16 januari 2023 verwijderd worden. De extra kortparkeerplaatsen vind
je vanaf dan op volgende parkeerhavens langs de Kerkstraat:
• Parkeerhaven Buyckstraat: 3 kortparkeerplaatsen
• Parkeerhaven Kerkstraat 53-55: 3 kortparkeerplaatsen
• Parkeerhaven aan de Vrije Basisschool in Anzegem: 3 kortparkeerplaatsen

Op deze plaatsen mag je tussen 6u en 18u max. 30 minuten parkeren met je blauwe parkeerschijf. Buiten deze uren geldt het kortparkeren
niet.

Overgangsperiode

Er wordt met een overgangsperiode gewerkt. Eerst zullen we sensibiliseren op het correcte gebruik van de kortparkeerplaatsen. Pas daarna
zullen we strenger controleren en indien nodig boetes uitschrijven.

Meer info?