Beheerovereenkomsten Erosie

Een beheerovereenkomst is een contract waarbij de landbouwer met de Vlaamse overheid vrijwillig afspraken maakt over het milieubeheer op zijn landbouwbedrijf. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) sluit de beheerovereenkomst af met de landbouwer.

De Vlaamse Landmaatschappij biedt landbouwers vergoedingen aan voor erosiebestrijdende maatregelen zoals de aanleg en onderhoud van grasstroken, aanleg en onderhoud van een dam met erosiepoel en brongerichte maatregelen zoals niet-kerende bodembewerking en directe inzaai via beheerovereenkomsten.

Meer info over de vergoedingen vind je hier.