Betalen op het recyclagepark (diftar)

Voor bepaalde afvalfracties, die een zware milieu- en financiële kost vormen, moet je op het recyclagepark betalen.

Sorteer dus zeker goed voor je naar het recyclagepark komt, want de meeste afvalfracties zijn nog steeds gratis. Op die manier worden de kosten van de afvalverwerking ook eerlijker verdeeld en moeten we geen milieubelasting heffen.

Opgelet: Het betalende gedeelte van het recyclagepark in Anzegem is gesloten door werken van 17 tot en met 31 augustus. Het recyclagepark Vichte blijft open maar is enkel toegankelijk voor categorie-1 voertuigen. Categorie-2 voertuigen kunnen hun afval bestemd voor het betalende gedeelte afvoeren naar het IMOG-recyclagepark in Moen of Harelbeke.

Opgelet: voorlopig kan je niet in het recyclagepark terecht met asbest

Kosten

Tarieventabel

 

Afvalsoort

Categorie 1-voertuigen

Categorie 2-voertuigen

Papier en karton, schroot, pmd, batterijen, glas, wit- en bruingoed (frigo, tv,...), olie en vetten, tl-lampen, kga, milieustraatje

gratis

gratis

Grof vuil (brandbaar, te storten, multistromen), boomwortels

2 euro

Minimum 2 euro, 0,20 euro/kg

Groenafval

gratis

Minimum 2 euro, 0,07 euro/kg

Hout

2 euro

Minimum 2 euro, 0,07 euro/kg

Bouw- en sloopafval

2 euro

Minimum 2 euro, 0,02 euro/kg

Asbestcementafval

Enkel via weging (zie categorie 2-voertuigen)

- 1 aanvoer tot 200 kg per gezin per jaar: gratis

- Boven 200 kg bij de eerste aanvoer per gezin per jaar: 0,20 euro per kg boven de 200 kg met een minimum van 2 euro

- Na de eerste aanvoer per gezin per jaar: 0,20 euro per kg met een minimum van 2 euro

Wat moet je meenemen?
 • identiteitskaart
 • uiteraard je afval dat je thuis hebt voorgesorteerd.  Dit is niet alleen praktisch maar ook economisch interessant (voor de categorie-2 voertuigen).  Breng de dure afvalsoorten (bv. brandbaar grofvuil, te storten afval, ...) niet samen met goedkopere soorten (bv. bouw- en sloopafval).  Want bij de afrekening wordt steeds rekening gehouden met de duurste soort.  Indien je toch afvalsoorten met een verschillend tarief mee hebt, kan je tweemaal het diftar gedeelte doorlopen.  Zo betaal je éénmaal voor het goedkope tarief en éénmaal voor het duurdere.  Hou wel rekening met het minimumtarief van € 2! 
Extra informatie

Hoe gaat het in z'n werk?

Oprijden diftarpark

Op het recyclagepark in Anzegem zijn er 2 ingangen, één voor de cat.1 - voertuigen, met een automaat voor het inwerpen van € 2 en één met een weegbrug voor de cat.2 - voertuigen.  Het recyclagepark van Vichte is enkel toegankelijk voor cat.1 - voertuigen en heeft dus alleen een automaat voor het inwerpen van € 2.

Voertuigen cat. 1: recyclagepark Anzegem en Vichte

 • Rij onder de hoogtebegrenzer naar de ingang voor cat.1 - voertuigen.
 • Steek een muntstuk van € 2 in de automaat.
 • Neem je ticket.  Het geldt als betalingsbewijs.  Op het recyclagepark Anzegem heb je het ook nodig om het diftar-gedeelte te kunnen verlaten.
 • De slagboom opent.

Voertuigen cat. 2: enkel recyclagepark Anzegem

 • Rij de weegbrug op (1 wagen tegelijk).
 • Sta stil en wacht tot het oranje verkeerslicht brandt.
 • Druk op de rode knop en neem uw ticket.
 • De slagboom opent.  Verlaat de weegbrug bij groen licht.
Lossen van het afval

Voertuigen cat. 1: recyclagepark Anzegem en Vichte
Je lost het afval (recyclagepark Anzegem: je hoeft de identificatiepalen niet te gebruiken).

Voertuigen cat. 2: enkel recyclagepark Anzegem

 • Rij tot bij de container waar je afval thuishoort.
 • Ga naar de identificatiezuil van de desbetreffende afvalsoort.
 • Steek jouw ticket in de ticketlezer.
 • Het oranje zwaailicht knippert en de boodschap 'in orde' verschijnt.
 • Neem jouw ticket terug
 • Je kunt je afval lossen
 • Heb je meerdere fracties? Herhaal dan de bovenstaande stappen.

De duurste fractie wordt aangerekend met een min. van € 2

Uitrijden diftarpark

Voertuigen cat. 1: recyclagepark Anzegem en Vichte
Recyclagepark Vichte:  je rijdt naar de uitgang, de slagboom opent en je kan buiten rijden.
Recyclagepark Anzegem: kies de speciale uitgang voor cat. 1 - voertuigen.  Je steekt jouw ticket in de automaat.  De slagboom gaat open en je kan het park verlaten.  Neem jouw ticket terug want dit geldt als betalingsbewijs.

Voertuigen cat. 2: enkel recyclagepark Anzegem
WEEGBRUG UIT

 • Rij de weegbrug op (1 wagen tegelijk).  Sta stil.
 • Wacht tot het oranje verkeerslicht brandt.
 • Steek jouw ticket in de ticketlezer
 • Neem jouw ticket terug.
 • De slagboom opent.  Verlaat de weegbrug bij groen licht.
 • Ga met jouw ticket naar de betaalautomaat.

BETAALAUTOMAAT

 • Parkeer jouw voertuig .
 • Steek jouw ticket in de ticketlezer.
 • Voer de betaling uit met bancontact of cash geld.
 • Neem jouw ticket en kwitantie (betalingsbewijs).
 • Bied je aan met jouw voertuig aan de zuil nabij de slagboom.

HET BETALEND GEDEELTE VERLATEN

 • Steek jouw ticket in de ticketlezer.  Je ticket wordt ingeslikt.
 • Verlaat het betalend gedeelte pas als de slagboom volledig open is.

 

1. Onder categorie 1 – voertuigen wordt verstaan:

personenwagens (incl. breaks, monovolumes, jeeps, enz,.. voor zover de hoeveelheid aangevoerde afvalstoffen vergelijkbaar is met deze van een gewone personenwagen, zie categorie 2) en die geen aanhangwagen trekken.

2. Onder categorie 2 – voertuigen wordt verstaan:

personenwagens die niet vallen onder de categorie 1, in het bijzonder breaks, monovolumes, jeeps, enz,… waarvan de laadruimte uitgebreid wordt door het plat leggen, verwijderen of niet aanwezig zijn van de achterbank (door het uitbreiden van de kofferruimte van dergelijke voertuigen wordt dit dus een categorie 2-voertuig) 
één-assige en twee-assige aanhangwagens
lichte bestelwagens

 

Let op: Categorie 2-voertuigen hebben enkel toegang tot het recyclagepark van Anzegem, niet tot het recyclagepark van Vichte (ongeacht het soort afval dat aangevoerd wordt).