De Boomklever

In het kader van de beheerovereenkomst tussen het gemeentebestuur Anzegem en de vzw Domein Sint-Arnoldus kreeg de gemeente Anzegem een lokaal ter beschikking in het centraal gelegen "Bronnenhuis".

Door het gemeentebestuur werd het lokaal uitgerust en ingericht als een natuureducatief lokaal.
De Boomklever

Het project werd medegefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen.
Het lokaal kreeg de naam "De Boomklever", een bosvogel typisch voor het domein.

De gemeente Anzegem stelt het lokaal gratis ter beschikking aan scholen en verenigingen voor activiteiten rond natuur-, milieu- en landschapseducatie.

 

Voorwaarden

Enkel voor scholen en verenigingen voor activiteiten rond natuur-, milieu- en landschapseducatie. De ruimte in het lokaal is beperkt tot maximaal 1 klasgroep (22 à 23 kinderen).

Reserveer het lokaal tijdig via onderstaande formulier!

Scholen kunnen in De Boomklever ook een beroep doen op het natuureducatief aanbod met gidsen vanuit het natuureducatief centrum van De Gavers (voor zover beschikbaar), voor dat aanbod (dit staat los van de reservatie van het lokaal) dien je wel vooraf tijdig contact te nemen met: Steunpunt Natuur- en Milieueducatie Leie en Schelde - T 056 23 40 17 – 0497 51 09 76   F 056 22 75 68 - E johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be (daar kan je ook terecht voor meer info over de natuureducatieve pakketten).

Kosten

gratis

Formulier

Verantwoordelijke dienst

De Vierschaar 1
8570
Anzegem
056 69 44 44
Nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven