De Boomklever

De Boomklever is een natuureducatief lokaal in het Sint-Arnolduspark.

We stellen dit lokaal  gratis ter beschikking aan scholen en verenigingen voor activiteiten rond natuur-, milieu- en landschapseducatie.

Voorwaarden

Enkel voor scholen en verenigingen voor activiteiten rond natuur-, milieu- en landschapseducatie. De ruimte in het lokaal is beperkt tot maximaal 1 klasgroep (23 kinderen).

Reserveer het lokaal tijdig via onderstaande formulier!