De Boomklever

De Boomklever is een natuureducatief lokaal in het Sint-Arnolduspark.

We stellen dit lokaal  gratis ter beschikking aan scholen en verenigingen voor activiteiten rond natuur-, milieu- en landschapseducatie.

Voorwaarden

Enkel voor scholen en verenigingen voor activiteiten rond natuur-, milieu- en landschapseducatie. De ruimte in het lokaal is beperkt tot maximaal 1 klasgroep (23 kinderen).

Reserveer het lokaal tijdig via onderstaande formulier!

Scholen kunnen in De Boomklever ook een beroep doen op het aanbod met gidsen vanuit het natuureducatief centrum van De Gavers (voor zover beschikbaar), voor dat aanbod (dit staat los van de reservatie van het lokaal) dien je wel vooraf tijdig contact te nemen met:

Steunpunt Natuur- en Milieueducatie Leie en Schelde

T 056 23 40 17 – 0497 51 09 76  

johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be (daar kan je ook terecht voor meer info over de natuureducatieve pakketten).