Diftar op het recyclagepark

Diftar staat voor gedifferentieerde tarifering, en betekent dat voor bepaalde afvalfracties, die een zware milieu- en financiële kost vormen, een retributie word gevraagd. Deze retributie is lager dan de werkelijke kostprijs voor het gemeentebestuur.

Bedoeling is dat het afval aangeboden op het recyclagepark maximaal gesorteerd wordt, want de meeste afvalfracties zijn nog steeds gratis aan te voeren. Op die manier worden de kosten van de afvalverwerking ook eerlijker verdeeld, bij de invoering van diftar werd de forfaitaire gemeentelijke milieubelasting (€ 135) dan ook afgeschaft.

Voorwaarden

1. Onder categorie 1 – voertuigen wordt verstaan: 
personenwagens (incl. breaks, monovolumes, jeeps, enz,.. voor zover de hoeveelheid aangevoerde afvalstoffen vergelijkbaar is met deze van een gewone personenwagen, zie categorie 2) en die geen aanhangwagen trekken.
2. Onder categorie 2 – voertuigen wordt verstaan:
personenwagens die niet vallen onder de categorie 1, in het bijzonder breaks, monovolumes, jeeps, enz,… waarvan de laadruimte uitgebreid wordt door het plat leggen, verwijderen of niet aanwezig zijn van de achterbank (door het uitbreiden van de kofferruimte van dergelijke voertuigen wordt dit dus een categorie 2-voertuig) 
één-assige en twee-assige aanhangwagens
lichte bestelwagens

Let op: Categorie 2-voertuigen hebben enkel toegang tot het recyclagepark van Anzegem, niet tot het recyclagepark van Vichte (ongeacht het soort afval dat aangevoerd wordt).

Kosten

Tarieventabel

 

Afvalsoort

Categorie 1-voertuigen

Categorie 2-voertuigen

Papier en karton, schroot, pmd, batterijen, glas, wit-en bruingoed (frigo, tv,...), olie en vetten, tl-lampen, kga, milieustraatje

gratis

gratis

Grof vuil (brandbaar, te storten, multistromen), boomwortels

2 euro

Minimum 2 euro, 0,20 euro/kg

Groenafval

gratis

Minimum 2 euro, 0,07 euro/kg

Hout

2 euro

Minimum 2 euro, 0,07 euro/kg

Bouw-en sloopafval

2 euro

Minimum 2 euro, 0,02 euro/kg

Asbestcementafval

Enkel via weging (zie categorie 2-voertuigen)

- 1 aanvoer tot 200 kg per gezin per jaar: gratis

- Boven 200 kg bij de eerste aanvoer per gezin per jaar: 0,20 euro per kg boven de 200 kg met een minimum van 2 euro

- Na de eerste aanvoer per gezin per jaar: 0,20 euro per kg met een minimum van 2 euro

Wat moet je meebrengen?

Identiteitskaart

afval, voorgesorteerd thuis, is niet alleen praktisch maar ook economisch interessant (voor de categorie-2 voertuigen).  Breng de dure afvalsoorten (bvb brandbaar grofvuil, te storten afval, ...) niet samen met goedkopere soorten (bvb bouw- en sloopafval).  Want bij de afrekening wordt steeds rekening gehouden met de duurste soort.  Indien u toch afvalsoorten met verschillend tarief meeheeft, kunt u tweemaal het diftar gedeelte doorlopen.  Zo betaalt u éénmaal voor het goedkope tarief en éénmaal voor het duurdere.  Hou wel rekening met het miniumumtarief van € 2! 

Stap 1:

Oprijden diftarpark

Op het recyclagepark te Anzegem zijn 2 ingangen, één voor de cat.1 - voertuigen, met een automaat voor het inwerpen van € 2 en één met een weegbrug voor de cat.2 - voertuigen.  Het recyclagepark van Vichte is enkel toegankelijk voor cat.1 - voertuigen en heeft dus alleen een automaat voor het inwerpen van € 2.

Voertuigen cat. 1: recyclagepark Anzegem en Vichte
1° Rij onder de hoogtebegrenzer naar de ingang voor cat.1 - voertuigen.
2° Steek een muntstuk van € 2 in de automaat.
3° Neem uw ticket.  Het geldt als betalingsbewijs.  Op het recyclagepark Anzegem heeft u het tevens nodig om het diftar-gedeelte te kunnen verlaten.
4° De slagboom opent.

Voertuigen cat. 2: enkel recyclagepark Anzegem
1° Rij de weegbrug op (1 wagen tegelijk).
2° Sta stil en wacht tot het oranje verkeerslicht brandt.
3° Druk op de rode knop en neem uw ticket.
4° De slagboom opent.  Verlaat de weegbrug bij groen licht

 

Stap 2:

Lossen van het afval

Voertuigen cat. 1: recyclagepark Anzegem en Vichte
U lost uw afval (recyclagepark Anzegem: u hoeft de identificatiepalen niet te gebruiken)

Voertuigen cat. 2: enkel recyclagepark Anzegem
IDENTIFICATIEPAAL
1° Rij tot bij de container waar je afval thuis hoort.
2° Ga naar de identificatiezuil van de desbetreffende afvalsoort.
3° Steek uw ticket in de ticketlezer.
4° Het oranje zwaailicht knippert en de boodschap 'in orde' verschijnt.
5° Neem uw ticket terug
6° U kunt uw afval lossen
7° Hebt u meerdere fracties: herhaal 1° tot 6°

De duurste fractie wordt aangerekend met een min. van € 2

Stap 3:

Uitrijden diftarpark

Voertuigen cat. 1: recyclagepark Anzegem en Vichte
Recyclagepark Vichte: u rijdt naar de uitgang, de slagboom opent en u kunt buitenrijden.
Recyclagepark Anzegem: kies de speciale uitgang voor cat. 1 - voertuigen.  U steekt uw ticket in de automaat.  De slagboom gaat open en u kunt het park verlaten.  Neem uw ticket terug want dit geldt als betalingsbewijs.

Voertuigen cat. 2: enkel recyclagepark Anzegem
WEEGBRUG UIT
1° Rij de weegbrug op (1 wagen tegelijk).  Sta stil.
2° Wacht tot het oranje verkeerslicht brandt.
3° Steek uw ticket in de ticketlezer
4° Neem uw ticket terug.
5° De slagboom opent.  Verlaat de weegbrug bij groen licht.
6° Ga met uw ticket naar de betaalautomaat.
BETAALAUTOMAAT
1° Parkeer uw voertuig oordeelkundig.
2° Steek uw ticket in de ticketlezer.
3° Voer uw betaling uit met bancontact, proton of cash geld.
4° Neem uw ticket en kwitantie (betalingsbewijs).
5° Biedt u aan met uw voertuig aan de zuil nabij de slagboom.
HET BETALEND GEDEELTE VERLATEN
1° Steek uw ticket in de ticketlezer.  Uw ticket wordt ingeslikt.
2° Verlaat het betalend gedeelte pas als de slagboom volledig open is.

Zie ook

Verantwoordelijke dienst

De Vierschaar 1
8570
Anzegem
056 69 44 44
Nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven