Milieuklachten

Bij de dienst Milieu en Natuur van de gemeente kan je terecht voor milieuklachten veroorzaakt door Vlarem-bedrijven klasse 2 of klasse 3. Dit zijn klachten die het gevolg zijn van een probleem van geluidshinder, geurhinder, lichthinder, stof- of roethinder. Voor dringende interventies of vaststellingen is het wel aan te raden rechtstreeks contact te nemen met de politiezone MIRA (die beschikt over een milieucel).

Klachten afkomstig van inrichtingen ingedeeld in klasse 1 volgens Vlarem, worden overgemaakt aan de provinciale buitendienst van de afdeling Milieu-inspectie (de bevoegde dienst van het Vlaams gewest).

Klachten afkomstig van klasse 2- en klasse 3-inrichtingen worden onderzocht door de gemeentelijke toezichthouder. 
Klachten afkomstig van niet-ingedeelde inrichtingen (zoals burenhinder of sluikstorten) worden best overgemaakt aan de politiediensten (wijkagent), bij burenhinder wordt uiteraard aangeraden dit eerst met jouw buur te bespreken.

Bij de politiezone is er een milieucel voor de opvolging van milieudelicten. Voor dringende interventies of voor het opstellen van een proces-verbaal, contacteer je best de politiediensten, die permanent inzetbaar zijn, ook klachten die eerder te maken hebben met burenhinder of dierenwelzijn worden het best rechtstreeks gemeld bij de politiediensten.

Extra informatie

Lees zeker deze documenten eens na bij burenhinder:

geluidshinder

geurhinder

Zie ook: communicatie tussen bedrijf en omgeving.