Milieuklachten

Bij de dienst Milieu en Natuur van de gemeente kan u terecht voor milieuklachten veroorzaakt door Vlarem-bedrijven klasse 2 of klasse 3, dit zijn klachten die het gevolg zijn van een probleem van geluidshinder, geurhinder, lichthinder, stof- of roethinder.

Klachten afkomstig van inrichtingen ingedeeld in klasse 1 volgens Vlarem, worden overgemaakt aan de provinciale buitendienst van de afdeling Milieuinspectie (de bevoegde dienst van het Vlaams gewest). Klachten afkomstig van klasse 2- en klasse 3-inrichtingen worden onderzocht door de gemeentelijke toezichthouder. 
Klachten afkomstig van niet-ingedeelde inrichtingen (zoals burenhinder of sluikstorten) worden best overgemaakt aan de politiediensten (wijkagent), bij burenhinder wordt uiteraard aangeraden dit eerst met uw buur te bespreken.

Bij de politiezone is er een milieucel voor de opvolging van milieudelicten. Voor dringende interventies of voor het opstellen van een proces-verbaal, contacteer je best de politiediensten, die permanent inzetbaar zijn, ook klachten die eerder te maken hebben met burenhinder of dierenwelzijn worden het best rechtstreeks gemeld bij de politiediensten.

Meer info

Lees zeker deze documenten eens na bij burenhinder:

Geluidshinder

Geurhinder

Zie ook

Verantwoordelijke dienst

De Vierschaar 1
8570
Anzegem
056 69 44 44
Nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven
Koning Albert I-laan 1/2 bus 73
8200
Brugge
050 24 79 60
Alles weergeven
Schakelstraat 2
8790
Waregem
Noodnummer 101 (voor dringende oproepen) of 056 62 67 00 (voor informatie)
Alles weergeven