Natuurkoffers

Natuurkoffers bevatten een heleboel natuureducatieve materialen, allerhande veldwerkmateriaal en een werkbundel. De natuurkoffers zijn specifiek gemaakt voor kinderen uit het basisonderwijs.

Volgende koffers kan je ontlenen bij de Milieudienst:

Boskoffer:  richt zich tot kinderen van het lager onderwijs. Het bos is een thema dat erg tot de verbeelding spreekt. Een bos nodigt uit en spoort aan om op ontdekking te gaan, aan veldwerk te doen. Het is de bedoeling dat leerkrachten zelf met hun klas op stap gaan en daarbij de Boskoffer gebruiken.

Landschapskoffer: Richt zich zowel naar het kleuter- als het lager onderwijs. In het landschap is veel te beleven en te onderzoeken. Het is de bedoeling dat leerkrachten zelf met hun klas op stap gaan en daarbij de Landschapskoffer gebruiken.

Kabouterpad: richt zich naar kleuters. Vooral kleuters worden erg aangesproken door sprookjes, mysterieuze figuren en verrassende verschijningen. Ook kabouters spreken erg tot hun verbeelding. Het Kabouterpad speelt hierop in en spoort aan om op ontdekking te gaan, aan veldwerk te doen in de natuur. Het is de bedoeling dat leerkrachten zelf met hun klas op stap gaan en daarbij het Kabouterpad gebruiken.

Dit aanbod is er voor alle scholen in onze gemeente. Reserveren is noodzakelijk en kan bij de dienst Milieu en Natuur, afhalen kan in het gemeentehuis.

Misschien ook interessant?