Stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning 

Anzegem vergunt zelf.

 

Hier kan je de formulieren voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning downloaden voor een aanvraag op papier.

Vanaf 7 november 2016 kan je de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ook digitaal indienen via het Omgevingsloket.

Anzegem voldoet aan de vijf voorwaarden van het decreet over de organisatie van de ruimtelijke ordening. De gemeente mag daardoor zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen afleveren zonder verplicht advies te vragen aan het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen (stedenbouw Brugge). Uw aanvraag zal behandeld worden volgens de 'nieuwe procedure'.

Uw dossier wordt eerst onderzocht door de stedenbouwkundig ambtenaar. 

Indien uw dossier volledig wordt bevonden, worden de nodige adviezen gevraagd en zal, indien de procedure dit vereist, een openbaar onderzoek gestart worden.

Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de stedenbouwkundige vergunning. U ontvangt een aangetekende brief over de beslissing.

Als u de vergunning krijgt, moet u onmiddellijk de bijgevoegde bekendmaking aanplakken aan de straatkant van het bouwperceel, zelfs als u niet dadelijk met de uitvoering van de werken begint.

Als u een weigering krijgt, kunt u beroep aantekenen. U stuurt hiervoor gelijktijdig een aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen en naar de deputatie van de provincie West-Vlaanderen.  De precieze modaliteiten van het beroep staan volledig vermeld op ieder beslissingsformulier.

Ontvangt u niet tijdig (binnen 75 of 105 dagen) een beslissing, dan is dit een stilzwijgende weigering. U wordt ook hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Ook in dit geval kunt u beroep aantekenen.

Kosten

Volgende dossierkosten worden in rekening gebracht:

  • bouwvergunning - dossier zonder architect: € 17,00
  • bouwvergunning - dossier met architect:      € 23,00
  • verkavelingsvergunning: € 23,00

Indien een openbaar onderzoek vereist is, betaalt u ook de portkosten. 

Zie ook

Verantwoordelijke dienst

De Vierschaar 1
8570
Anzegem
056 69 44 47
Nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven