Uittreksel uit het Strafregister

Er zijn drie soorten uittreksels:

- model 1 (in toepassing van art. 595 SV): is het standaard getuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden (bv. openbare besturen, particulieren, ...)

- model 1 (in toepassing van art. 596.1 SV): voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden gereglementeerd zijn (bv. vergunning wegtransport, jacht, ...)

- model 2 (in toepassing van art. 596.2 SV): voor uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

 

Aanvraag

- Via het Thuisloket kan je je uittreksel aanvragen. Dit verloopt volledig digitaal. Je hoeft je dus niet meer te verplaatsen.

- Je kan dit ook aanvragen in het hoofdgemeentehuis.

Bij iedere aanvraag moet je vermelden waarvoor het uittreksel moet dienen.

 

Vraag je dit niet online aan en kom je dus naar het hoofdgemeentehuis?
Het uittreksel moet persoonlijk afgehaald worden in het hoofdgemeentehuis, dienst Burgerzaken. Dit kan ook door derden als die een handgeschreven volmacht met vermelding van handtekening en identiteitskaartnummer meebrengen.

De uittreksels model 1 krijg je onmiddellijk mee, voor aanvragen model 2 is een bijkomend onderzoek door de politie vereist en dit duurt ca 1 week. Je wordt verwittigd als dit kan afgehaald worden. Bij online aanvragen word je steeds per e-mail verwittigd wanneer het uittreksel klaar is.

 

Wat moet je meebrengen?
identiteitskaart en volmacht bij afhaling voor een derde

 

Rechtspersonen

Vennootschappen, vzw's, bepaalde instanties en specifieke particulieren moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie te Brussel.

Via deze link vind je alle nodige info over deze aanvragen.

 

Andere taal

Wens je een uittreksel in een andere landstaal (Frans of Duits), dan kan je je eveneens wenden tot de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie.

Verantwoordelijke dienst

De Vierschaar 1
8570
Anzegem
056 69 44 43
Nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven