Vrijwilligerswerking zwerfvuil

Wie op regelmatige basis zwerfvuil wil opruimen in zijn omgeving kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger. Vrijwilligers krijgen een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en kunnen gebruik maken van diverse materialen (fluohesjes, handschoenen, afvalgrijpers, afvalzakken, ...). Daarnaast zorgen we er ook voor dat onze vrijwilligers degelijk verzekerd zijn.

Om je kandidaat te stellen als vrijwilliger (of als afvalmeester of glasbolpeter of -meter), moet je minimum 16 jaar zijn. Je kan je kandidaat stellen via  Imog : Word mooimaker !

of voor eenmalige acties op: Imog : Organiseer een opruimactie