Zorgtoelage

Kreeg u reeds vorig jaar een toelage?  Dan werd u in 2018 begin juni automatisch aangeschreven hiervoor.

Voorwaarden

Men dient op 01 januari 2018 ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Anzegem.

Wat moet je meebrengen?

hoe aanvragen:   aanvraagformulier_zorgtoelage.doc + attest indien nog niet in ons bezit.                                                                                           

wanneer: aanvragen betreffen het vorige kalenderjaar en dienen ieder jaar opnieuw te gebeuren. 

waar: Sociaal huis  of op onze zitdagen

uitbetaling: de uitbetaling gebeurt naar rata van het aantal volledige maanden waarin tijdens het voorbije jaar aan alle voorwaarden werd voldaan.  Uitbetaling is voorzien eind december.

cumul: deze toelage kan gecombineerd worden met de andere sociale toelagen,  uitgezonderd de gezinstoelage.
Merk op: voor de mensen die behoren tot categorie 1 zal samen met hen bekeken worden welke toelage voor hen het meest voordelig is: de zorgtoelage of de gezinstoelage. Met andere woorden de toelage die het hoogste bedrag oplevert, zal uitgekeerd worden.

 

 

Formulier

Meer info

Wat bij opname in een woonzorgcentrum?

Indien met in een woonzorgcentrum (WZC) in de gemeente Anzegem wordt opgenomen, kan men enkel nog in aanmerking komen voor de gemeentelijke gezinstoelage. Indien in de loop van het vorige kalenderjaar opgenomen, heeft men voor de maanden thuis nog recht op zorgtoelage en de maanden in WZC recht op gezinstoelage indien men aan die voorwaarden voldoet.

Wat bij overlijden?

Bij overlijden van de zorgbehoevende persoon wordt de toelage de maand van het overlijden nog toegekend.
De toelage waarop men namens de overledene voor het afgelopen jaar nog recht heeft, kan uitbetaald worden aan één van de onderstaande rechthebbenden in volgende volgorde:

    • echtgenoot of partner
    • inwonende kind(eren)
    • vader en/of moeder die inwoonden op het ogenblik van overlijden
    • een ander persoon die inwoonde op het ogenblik van overlijden

 andere toelagen:www.anzegem.be/toelagen

 

Stap 1:

REEDS VROEGER GEMEENTELIJKE TOELAGEN GEKREGEN?

- u wordt jaarlijks automatisch aangeschreven begin juni.

Controleer uw gegevens, rekeningnummer en breng indien dit zo aangeduid staat de nodige attesten mee. Onderteken het aanvraagformulier en bezorg dit terug in het Sociaal huis of op één van onze zitdagen of mail naar: www.socialetoelagen@anzegem.be

Dienst:

Stap 2:

U KREEG NOG GEEN GEMEENTELIJKE TOELAGEN?

- woont u reeds van 1 januari 2018 in Anzegem?

ja? Breng uw attest (RIZIV of FOD sociale zekerheid) binnen bij dienst sociaal welzijn of op één van onze wekelijkse zitdagen samen met  aanvraagformulier.

- woont u na 1 januari 2018 in Anzegem?

ja ? Breng uw attest waarmee u denkt in aanmerking te komen voor de toelagen reeds binnen in het Sociaal Huis  Wij kunnen u dan volgend jaar automatisch aanschrijven.

Dienst:

Verantwoordelijke dienst

Lieven Bauwensstraat 40
8570
Anzegem
056 77 88 28
Nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven