Reglementen OCMW

Vanaf 2019 komen hier de reglementen m.b.t. het OCMW.

 

OCMW-raad 23 april 2019

Herziening toetsingskader aanvullende financiële steun (afsprakennota - notule) - OCMW-raad 23 april 2019 (gepubliceerd op 3 juni 2019)

Herziening huishoudelijk reglement lokaal opvanginitiatief (huishoudelijk reglement - notule) - OCMW-raad 23 april 2019 (gepubliceerd op 4 juli 2019)

Herziening reglement tussenkomst aan verzoekers om internationale bescherming (reglement - notule) - OCMW-raad 23 april 2019 ( gepubliceerd op 4 juli 2019)