Reglementen OCMW-raad

OCMW-raad van 22 april 2020

Reglement socio-culturele participatie (Gepubliceerd op 27 april 2020)

Reglement voedselbedeling (Gepubliceerd op 27 april 2020)

Reglement/afsprakennota noodstudio & doorgangswoningen (Gepubliceerd op 27 april 2020)

Karweidienst: Opheffing huishoudelijk reglement en goedkeuring afsprakennota met vzw Werkplus (Gepubliceerd op 27 april 2020)

 

OCMW-raad van 12 mei 2020

Afsprakennota inzet Renovatiecoach voor kwetsbare doelgroepen in Anzegem (Gepubliceerd op 19 mei 2020)

 

OCMW-raad van 14 juli 2020

Reglement sociale toelagen (Gepubliceerd op 23 juli 2020)