Reglementen OCMW-raad 2019

OCMW-raad 23 april 2019

Herziening toetsingskader aanvullende financiële steun (afsprakennota - notule) - OCMW-raad 23 april 2019 (gepubliceerd op 3 juni 2019)

Herziening huishoudelijk reglement lokaal opvanginitiatief (huishoudelijk reglement - notule) - OCMW-raad 23 april 2019 (gepubliceerd op 4 juli 2019)

Herziening reglement tussenkomst aan verzoekers om internationale bescherming (reglement - notule) - OCMW-raad 23 april 2019 ( gepubliceerd op 4 juli 2019)

Huishoudelijk reglement OCMW-raad: notule en huishoudelijk reglement (gepubliceerd op 25 november 2019)

 

OCMW-raad van 16 december 2019

Arbeidsreglement - bijlage tijdsregistratie - notule (Gepubliceerd op 23 december 2019)

 

OCMW-raad van 11 februari 2020

Reglement klachtenbehandeling (Gepubliceerd op 26 februari 2020)