Slechte woonkwaliteit

Wat?

Elke woning moet voldoen aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals omschreven in de Vlaamse Wooncode.

Voor wie?

Is je woning niet in orde of ken je iemand die in een woning woont waarvan de kwaliteit niet in orde is, dan kan je dit melden

Kosten?

Een conformiteitsonderzoek is gratis.

Wat breng je mee?

De aanvraag moet een duidelijke motivering omvatten in welke opzichten de woning niet meer beantwoordt aan de kwalitatieve normen waaraan een woning moet voldoen. Deze motivering kan gestaafd worden met een aantal foto's van de gebreken.

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en dient gericht te worden aan de burgemeester van de gemeente Anzegem.

https://www.anzegem.be/woningonderzoek