Sluit je aan bij een adviesraad

Sluit je aan bij een adviesraad

Wens je je aan te sluiten bij een van onderstaande adviesraden, stel je dan  kandidaat via dit webformulier. (opgelet: voor sommige adviesraden werden de inschrijvingen al afgesloten)

 

Voor welke adviesraad kan je je kandidaat stellen? 

(opgelet: voor sommige adviesraden werden de inschrijvingen al afgesloten)

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
Ben je bereid wat tijd vrij te maken (een aantal avonden per jaar) om mee te helpen met advies rond uiteenlopende gemeentelijke projecten en bezit je een zekere deskundigheid op vlak van ruimtelijke ordening? Aarzel niet en schrijf een brief waarin je jouw motivatie weergeeft en ook jouw deskundigheid staaft aan de hand van diploma's, interesses, ervaringen...

Meer info? cluster Omgeving | 056 69 44 47 | stedenbouw@anzegem.be.

 

Minaraad
De gemeentelijke milieu- en natuurraad (minaraad) heeft tot doel de inbreng van de bevolking voor de verbetering van het leefmilieu en het natuurbehoud in de gemeente mogelijk te maken en aan te moedigen.  Wil je als onafhankelijke en geïnteresseerde burger meewerken aan de doelstellingen van de minaraad, bezorg dan jouw kandidatuur waarin je jouw motivatie weergeeft en ook jouw deskundigheid en interesse staaft

Meer info? Secretariaat minaraad | 056 69 44 44 | minaraad@anzegem.be

 

Cultuurraad & raad van beheer culturele infrastructuur
We zijn op zoek naar mensen die positief staan tegenover bestaande initiatieven (cultuurtrofee, open monumentendag, ….), maar die ook openstaan voor vernieuwing en die hun toffe ideeën samen met ons willen realiseren. Geïnteresseerden die enige deskundigheid bezitten zijn meer dan welkom

Meer info? Cultuurdienst | 056 68 82 50 | cultuur@anzegem.be

 

Raad van beheer bib (INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN)
Sta je positief t.o.v. bestaande initiatieven (leesgroepen, auteurslezingen, ...) en wil je samen met ons de bib meeloodsen in de 21ste eeuw, dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Meer info? bibliotheek | tel 056 68 14 22 | bibinfo@anzegem.be

 

Sportraad (INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN)
Zit je in een sportclub, school of ben je een sportdeskundige die in Anzegem woont en wil je advies verlenen en de visie verder ontwikkelen inzake sportbeleid, sportinfrastructuur,..? Stel je dan vlug kandidaat.

Meer info? Sportdienst | tel 056 68 02 02 | sportdienst@anzegem.be

 

Gezins- en welzijnsraad (INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN)
De raad behartigt het welzijn van de Anzegemse burgers en gezinnen. Ze brengt advies uit over alle aspecten inzake gezinsbeleid en welzijnszorg. Ze maakt ook werk van het informeren en sensibiliseren van de Anzegemse bevolking over gezondheidsbeleid en gezinsthema’s, organiseert eigen activiteiten, ondersteunt bestaande initiatieven. Wil je hier graag zelf mee aan helpen verder bouwen, stel je dan kandidaat.

Meer info? dienst Sociaal Welzijn | 056 78 26 23 | gwr@anzegem.be

 

Wereldraad (INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN)
De Anzegemse wereldraad denkt na over de relaties tussen Noord en Zuid, voert actie, informeert, maakt bewust en organiseert activiteiten

Meer info? dienst Internationale Samenwerking | 056 68 82 50 | wereldraad@anzegem.be

 

Lokaal Overleg Kinderopvang Anzegem
Het Lokaal Overleg Kinderopvang Anzegem (LOKA) is een gemeentelijke adviesraad rond kinderopvang. Ben je gelinkt aan kinderopvang (organisatie/opvanginitiatief/vrijetijdsinitiatief/ gebruiker van opvang) en ben je bereid om je een aantal avonden per jaar vrij te maken om te werken rond kinderopvang? Stel je dan kandidaat.

Meer info? cluster Recreatie | tel 056 68 02 02 | loka@anzegem.be

 

Verkeersoverlegplatform (INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN)
In het verkeersoverlegplatform bespreken het gemeentebestuur, de politie, verenigingen, scholen en gewone burgers de verkeersproblemen in de gemeente en doen ze voorstellen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ben je lid van een vereniging die zich bezighoudt met de verkeersveiligheid of wil je als individuele burger actief meewerken aan de verkeersveiligheid in onze gemeente, stel je dan kandidaat.

Meer info? dienst Openbare Werken | 056 69 44 37 | openbare.werken@anzegem.be

 

Seniorenadviesraad (INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN)
De seniorenadviesraad behartigt de zaken die senioren aanbelangen organiseert tal van activiteiten. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde senioren (vanaf 55 jaar) die een ruime kijk hebben, mee willen helpen denken binnen de raad en activiteiten van de raad willen ondersteunen.

Meer info? dienst Sociaal Welzijn | tel 056 78 26 23 | dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

 

Jeugdraad (INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN)
Ben je geïnteresseerd in alles wat met jeugd te maken heeft en wil je jou inzetten om 5 maal per jaar naar de algemene vergadering van de jeugdraad te komen? Stel je dan kandidaat om deel te nemen aan de stuurgroep of de algemene vergadering van de jeugdraad. Voorwaarde? Je bent minimum 16 en maximum 30 jaar.

Meer info? Jeugddienst | tel 056 68 02 02 | jeugddienst@anzegem.be

 

Raad voor Economische Dynamiek
Wie het plaatselijke economische en commerciële leven en de lokale bedrijvigheid wil activeren en stimuleren, is van harte welkom. De werkgroep zal ongeveer vier keer per jaar samenkomen om ideeën uit te wisselen.