Sociale toelagen

Met ingang van 1 januari 2020 worden de reglementen gezinstoelage en sociale toelagen opgehoffen. Reglementen gezinstoelage en sociale toelagen (met uitzondering van de palliatieve toelage) van 26 mei 2015: goedkeuring opheffing miv 1 januari 2020 (Gepubliceerd op 24 december 2019)

 

Met ingang van 1 januari 2020 worden volgende reglementen toegepast. Reglement sociale toelagen (Gepubliceerd op 23 juli 2020)