Tarieven BKO

Tarieven worden vanaf 2020 niet meer geïndexeerd voor de komende 6 jaar maar met 25 eurocent verhoogd.

OPVANGMOMENT TARIEF BEDRAG
Voor- en naschoolse opvang  TARIEF per begonnen (aanwezigheidsduur van een) half uur € 1,25
Schoolvrije dagen en vakanties  FORFAIT 1 voor een opvang van minder dan 3 uren aanwezigheid €  4,35
  FORFAIT 2 voor een opvang tussen 3 en 6 uren aanwezigheid € 7,25
  FORFAIT 3 voor een opvang van meer dan 6 uren aanwezigheid €  14,05
Woensdagnamiddag

De meest gunstige berekening voor de ouders wordt gehanteerd, d.w.z.

TARIEF per begonnen half uur of berekening volgens de FORFAITBEDRAGEN van de schoolvrije dagen en vakanties

zie hierboven