Tarieven opvang

Voor- en naschoolse opvang

  • 1 euro per begonnen aanwezigheidsduur van een half uur

 

Schoolvrije dagen en vakanties

  • 4,10 euro: forfait 1 (voor een opvang van minder dan 3 uren aanwezigheid)
  • 7 euro: forfait 2 (voor een opvang tussen 3 en 6 uren aanwezigheid)
  • 13,80 euro: fofait 3 (voor een opvang van meer dan 6 uren aanwezigheid)

 

Woensdagnamiddag

De meest gunstige  berekening voor de ouders wordt gehanteerd d.w.z.

  • of 1 euro per begonnen halfuur
  • of berekening volgens de forfaits van de schoolvrije dagen en vakanties

 

Extra toeslagen

LAATTIJDIG AFHALEN

TARIEF 1 per begonnen kwartier: 4,10 euro per begonnen kwartier

TOESLAG BIJ AFWEZIGHEID INDIEN TE LAAT VERWITTIGD

Annulatie VOORschools indien inschrijvingen

FORFAIT 1:  4,10 euro

Annulatie NAschools indien inschrijvingen

FORFAIT 1:  4,10 euro

Annulatie HALVE DAG

FORFAIT 2: 7 euro

Annulatie VOLLEDIGE DAG

FORFAIT 2 X 2: 14 euro (6,80 euro x2)

TOESLAG PER KIND BIJ NIET RESERVERING BIJKOMEND OP DE GERESERVEERDE TIJD

FORFAIT 1:  4,10 euro

 

Meer uitleg in het huishoudelijk reglement.

Meer info?