Tarieven opvang

Voor- en naschoolse opvang

  • 1,25 euro per begonnen aanwezigheidsduur van een half uur

 

Schoolvrije dagen en vakanties

  • 4,35 euro: forfait 1 (voor een opvang van minder dan 3 uren aanwezigheid)
  • 7,25 euro: forfait 2 (voor een opvang tussen 3 en 6 uren aanwezigheid)
  • 14,05 euro: fofait 3 (voor een opvang van meer dan 6 uren aanwezigheid)

 

Woensdagnamiddag

De meest gunstige  berekening voor de ouders wordt gehanteerd d.w.z.

  • of 1,25 euro per begonnen halfuur
  • of berekening volgens de forfaitbedragen van de schoolvrije dagen en vakanties

 

Extra toeslagen

Toeslag bij laattijdig afhalen na de openingsuren per begonnen kwartier per kind

€4

Toeslag bij het niet (tijdig) reserveren of annuleren voor de voorschoolse opvang per kind

€ 2,5

Toeslag bij het niet (tijdig) reserveren of annuleren voor de naschoolse opvang per kind

€ 2,5

Toeslag bij het niet (tijdig) reserveren of annuleren voor de woensdagmiddagopvang tot 14u per kind

€ 2,5

Toeslag bij het niet (tijdig) reserveren of annuleren voor een halve dag of woensdagmiddagopvang langer dan tot 14u per kind

€ 4

Toeslag bij het niet (tijdig) reserveren of annuleren voor een volledige dag per kind

€ 8

 

Meer uitleg in het huishoudelijk reglement.

Meer info?