Toelage palliatieve thuiszorg

Voor wie?

een toelage voor palliatieve thuispatiënten als tussenkomst in de geneeskundige verzorging, de verzorgingsmiddelen en de hulpmiddelen.

Voorwaarden?

  • gedomicilieerd zijn in de gemeente op het ogenblik van de aanvraag
  • een gelijkaardige premie verkregen hebben via het RIZIV en hiervan een attest kunnen voorleggen. Dit attest kan bekomen worden bij uw ziekenfonds.

Bedrag?

deze toelage is éénmalig en bedraagt 250 euro.

Hoe aanvragen?

Via dit aanvraagformulier.

Waar?

Sociaal Huis of zitdagen

Wanneer aanvragen?

kan van zodra men over het RIZIV-attest beschikt of de premie gestort is

Wat meebrengen bij aanvraag?

aanvraagformulier en attest RIZIV

Uitbetaling?

de uitbetaling van de toelage wordt zo snel mogelijk geregeld. 
Indien de persoon ondertussen overleden is, maar er is een bewijs van storting van de premie via RIZIV, is aanvraag van de gemeentelijke toelage nog altijd mogelijk.