Tussenkomst in de begeleidingskosten van de Renovatiecoach

Wat? 

Tussenkomst in de begeleidingskosten van de Renovatiecoach

Voor wie? 

 • personen die recht hebben op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas
 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (de code van het ziekenfonds op mijn klevertje eindigt op 1)
 • gezinnen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan € 18.363,39 (verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste) (energiescan)
 • personen in schuldbemiddeling of in collectieve schuldregeling
 • personen die door het OCMW worden begeleid omwille van moeilijkheden met het betalen van energiefacturen
 • personen die een woning huren van een sociaal verhuurkantoor of een sociale huisvestingsmaatschappij
 • personen die een woning huren bij een OCMW of een lokaal bestuur
 • huurders met een maandelijkse huur lager dan € 462,74
 • personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit werd ingediend bij de Lokale Adviescommissie
 • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan of gelijk aan € 30.640. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van drie jaar eerder.
 • personen die een beroep doen op budgetbegeleiding bij het OCMW

Meer info?

Aanvraag via Sociaal Huis