Update werken Vichtsesteenweg

Gepubliceerd op Donderdag 23 juni 2022

De hoofdriolering is volledig geplaatst. De aannemer werkt de laatste huisaansluitingen nog af. Daarmee zijn de rioleringswerken uitgevoerd en start de opbouw van de wegenis. De komende weken legt de aannemer de voetpaden aan tussen de Schaagstraat en de Klokketuin. Vervolgens plaatst hij de boorstenen en de fundering van de Klokketuin tot de Razenheedstraat.

De aannemer streeft ernaar om de onderlaag van de asfaltverharding voor het bouwverlof (18/07) aan te leggen. Vanaf dan zal er doorgang mogelijk zijn voor alle verkeer. In de laatste fase na het bouwverlof werken worden alle voetpaden en parkeerstroken volledig afgewerkt. Daarna volgt de aanleg van de toplaag asfalt.