Vakantietoelage

Voor wie?

personen met een handicap of langdurig zieken als tussenkomst in de kosten van een aangepast vakantieverblijf in binnen- of buitenland.

Voorwaarden?

  • vakantie georganiseerd door een sociale vereniging of een erkend ziekenfonds
  • domicilie in onze gemeente op datum van de aanvang van de vakantie
  • beschikken over een attest invaliditeit min. 66% uitgereikt door FOD Sociale Zekerheid of RIZIV (zoals vastgelegd in gemeentelijk reglement zorgtoelage)
  • een attest kunnen voorleggen van deze aangepaste vakantie, afgeleverd door de organiserende sociale vereniging of ziekenfonds
  • het verblijf moet minimum 5 opeenvolgende dagen duren

Bedrag?

de vakantietoelage bedraagt 10% van de deelnameprijs met een maximum van 100 euro. Deze toelage kan slechts 1 maal per jaar worden aangevraagd.

Hoe aanvragen?

Via dit aanvraagformulier

Waar?

Sociaal Huis of zitdagen

Wanneer aanvragen?

binnen de 3 maand na afloop van de vakantie

Wat meebrengen bij aanvraag?

aanvraagformulier + attest vakantie