Veelgestelde vragen

1. Ik kreeg een volmacht van iemand. Wat moet ik meenemen naar het stembureau?

Je moet voor je volmachtgever gaan stemmen in het lokaal dat vermeld staat op zijn/haar oproepingskaart. Het kan dus zijn dat je je moet verplaatsen.

Je moet meenemen:

Je stembiljet (waarmee je zelf je stem uitbrengt/uitbracht)

je identiteitskaart

het stembiljet van je volmachtgever

de volmacht

het attest dat de wettige reden van je volmachtgever bewijst

2. Ik kan niet gaan stemmen en wens geen volmacht te geven/Ik ben niet gaan stemmen. Wat nu?

Als je niet kan gaan stemmen en je wenst geen volmacht te geven kan je je met de volgende documenten verontschuldigen:

  • een brief waarin je de reden van jouw afwezigheid motiveert.
  • een bewijs (attest) van de reden waarom je niet kan gaan stemmen.
  • jouw oproepingsbrief.

Geef deze documenten af bij dienst Bevolking in het gemeentehuis.

Beide documenten moeten door jou ondertekend zijn.  De vrederechter zal oordelen of jouw afwezigheid gegrond is. Je kan deze documenten na de verkiezingen ook zelf aan de vrederechter bezorgen. Wacht er niet te lang mee, anders riskeer je een boete.

Een doktersattest als je ziek was op de dag van de verkiezingen

Een attest van de werkgever dat je moest gaan werken op de dag van de verkiezingen

Een bewijs van verblijf in het buitenland op de dag van de verkiezingen (winkelticket, attest van de burgemeester ter plekke)

...

je uitleg waarom je niet bent gaan stemmen

jouw persoonsgegevens en het stembureau waar je moest gaan stemmen OF je oproepingskaart

3. Wat is de sanctie voor het niet-naleven van de stemplicht?

Mogelijke sancties voor het niet-naleven van de stemplicht:

Een geldboete, na verschijning voor de politierechtbank.

De rechter oordeelt zonder mogelijkheid van hoger beroep.

4. Mag er begeleiding mee in het stemhokje om bepaalde personen te helpen die gaan stemmen?

Een kiezer die wegens lichamelijke beperkingen niet in staat is om zich alleen naar het stemhokje te begeven of om zelf zijn stem uit te brengen, mag zich met toestemming van de voorzitter (van het stembureau) door iemand laten geleiden of bijstaan. De naam van beide personen wordt in het proces-verbaal vermeld.

Als een lid van het stembureau of een getuige de echtheid of de ernst van de aangevoerde lichamelijke beperking betwist, dan beslist het stembureau. De met redenen omklede beslissing van het stembureau wordt in het proces-verbaal opgenomen.

5. Ik ben verhuisd na 1 maart 2019 (datum van vaststellen van de kiezerslijst). Waar moet ik gaan stemmen?

Als je in de periode tussen het vaststellen van de kiezerslijst (1 maart) en de dag van de verkiezingen verhuist naar een andere Belgische gemeente en er wordt ingeschreven in het bevolkingsregister, dan zal je toch in je vorige gemeente moeten gaan stemmen.

6. Wanneer zal ik mijn oproepingskaart ontvangen?/Ik heb mijn oproepingskaart nog niet ontvangen. Wat nu?

De oproepingskaarten worden ten laatste 15 dagen vóór de verkiezingen verstuurd (11 mei 2019). Als je op vrijdag 17 mei 2019 nog niks hebt ontvangen, kan je een duplicaat komen afhalen in het gemeentehuis (dienst Bevolking) tijdens de openingsuren. Ook op zondag 26 mei kan je van 9u tot 12ueen duplicaat krijgen in het gemeentehuis.

Meer info?