Verenigingswerk

Bijklussen bij de gemeente? Dat kan dankzij het 'verenigingswerk'!

Wat is verenigingswerk?

‘Verenigingswerk’ is naast ‘diensten van burger aan burger’ en ‘deeleconomie’, één van de vormen van bijklussen dat sedert 1 januari 2018 mogelijk is. Het omvat die betaalde diensten, specifiek binnen socioculturele verenigingen en openbare besturen. Die diensten mogen echter niet professioneel zijn en dienen deel uit te maken van de lijst van toegelaten activiteiten van verenigingswerk. Het gaat bijvoorbeeld om gidsen, sporttraining geven, begeleiding van schooluitstappen, toezicht van sport-of culturele infrastructuur, enz.

Voor wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes wenst te doen, biedt deze vorm van bijklussen de mogelijkheid om bij te verdienen tot maximum 500 euro per maand en in totaliteit 6000 euro per kalenderjaar (jaarlijks geïndexeerde bedragen) zonder er belastingen of sociale bijdragen op te hoeven betalen!

Voor wie?

Deze mogelijkheid tot bijklussen bestaat voor:

  • werknemers die minstens 4/5 werken,
  • zelfstandigen in hoofdberoep, en
  • gepensioneerden.

Verenigingswerk bij de gemeente en het OCMW Anzegem

In de raadszittingen van december 2018 gingen zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad van Anzegem over tot de vaststelling van mogelijke activiteiten van verenigingswerk die binnen de eigen werking ingericht kunnen worden. De doelstelling hierbij is om de burgerparticipatie nog meer de vergroten. Een overzicht van de mogelijke activiteiten met de bijhorende vergoeding kan je vanaf heden hier raadplegen: Activiteiten verenigingswerk

Ik wil bijklussen!

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je interesse om aan de slag te gaan als bijklusser bij de gemeente en/of OCMW van Anzegem? Bezorg ons dan een e-mail via personeelsdienst@anzegem.be  Dan nemen we contact met je op om verder af te spreken.

Hieronder vind je alvast onze informatiebrochure omtrent het verenigingswerk met bijhorend reglement: Informatiebrochure en bijhorend reglement omtrent het verenigingswerk

MEER INFO I.V.M. BIJKLUSSEN