Verenigingswerk

Wat is verenigingswerk?

‘Verenigingswerk’ is naast ‘diensten van burger aan burger’ en ‘deeleconomie’, één van de vormen van bijklussen dat sedert 1 januari 2018 mogelijk is. Het omvat die betaalde diensten, specifiek binnen socioculturele verenigingen en openbare besturen. Die diensten mogen echter niet professioneel zijn en dienen deel uit te maken van de lijst van toegelaten activiteiten van verenigingswerk. Het gaat bijvoorbeeld om gidsen, sporttraining geven, begeleiding van schooluitstappen, toezicht van sport-of culturele infrastructuur, enz.

Voor wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes wenst te doen, biedt deze vorm van bijklussen de mogelijkheid om bij te verdienen tot maximum 500 euro per maand en in totaliteit 6000 euro per kalenderjaar (jaarlijks geïndexeerde bedragen) zonder er belastingen of sociale bijdragen op te hoeven betalen!

Meer informatie: www.bijklussen.be

Bovenstaande regeling vernietigd!

Het Grondwettelijk Hof heeft op 23 april 2020 de wet op het onbelast bijverdienen tot 6.000 euro per jaar ongrondwettelijk verklaard. Het systeem blijft wel nog overeind voor prestaties die tot eind dit jaar (2020) geleverd worden.