Verenigingswerk

Nieuwe wet vanaf 01/01/2021:

Sportbegeleiders, scheidsrechters, juryleden,… kregen sinds midden 2018 een vergoeding via het statuut verenigingswerk. In 2020 vernietigde het Grondwettelijk Hof echter deze achterliggende wet. Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 is er specifiek voor de sportsector een aangepaste wet.

Meer informatie: www.bijklussen.be

 

Wat is het?

Verenigingswerk bestaat uit betaalde diensten die je gedurende het jaar 2021 in je vrije tijd voor verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen actief in de sportsector levert. Je moet ten minste 18 jaar oud zijn en mag op kwartaalbasis maximaal gemiddeld 50 uur per maand prestaties als verenigingswerker verrichten. In dit statuut mag je tot 6.390 euro per jaar bijverdienen. De inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer dan 532,5 euro per maand bedragen. De jaarlimiet blijft wel dezelfde. Verdien je ook bij via een erkend deeleconomieplatform, dan mogen de opgetelde inkomsten hieruit niet hoger zijn dan 6.390 euro per jaar.

Een vereniging die verenigingswerkers in dienst neemt, is een solidariteitsbijdrage van 10% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan de RSZ. Er is eveneens een belastingheffing van 10%.

Je mag verenigingswerk doen als:

  • werknemer of ambtenaar,
  • zelfstandige in hoofdberoep,
  • gepensioneerde.