Vlaamse energielening

Wat?

Door de Vlaamse energielening kan je werken aan je woning uitvoeren die je energie besparen. De lening is renteloos. Dit betekent dat je geen intrest moet betalen. Voorbeelden: plaatsen van isolatie, hoogrendementsglas, nieuwe stookketel, …
Je kan maximaal € 15.000 lenen. Je betaalt het bedrag terug op 10 jaar tijd.

Voor wie?

Je woont in Anzegem.

Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (de code op het klevertje van het ziekenfonds eindigt op 1).

Gezinnen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 19105,58 verhoogd met € 3.536,96 per persoon ten laste (zie laatste aanslagbiljet).

Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.

Beschermde afnemers.

Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.550 euro verhoogd met 1.650 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Deze doelgroep, komt in aanmerking voor extra begeleiding van een renovatiecoach.

Zo kan je hulp krijgen om prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, premies en subsidies aan te vragen, ...

Wat breng je mee?

  • Identiteitskaart 
  • Laatste aanslagbiljet personenbelastingen
  • Attest leefloon
  • Attest invaliditeit FOD Sociale Zekerheid 

Kosten?

/

Meer info

https://www.vlaanderen.be/energielening

https://www.welzijn13.be/energiehuis