Vlindertuin Vichte

Op een terrein gelegen aan de zuidrand van het Beukenhofpark te Vichte-Anzegem, werd door het gemeentebestuur Anzegem, in samenwerking met Natuurpunt Krekel Anzegem, een vlindertuin aangelegd, medegefinancierd door het Vlaams gewest. Het gaat hier niet om een subtropische serretuin, maar om een ecologische tuin met waard- en nectarplanten voor inheemse vlinders (en andere insecten).
Heel wat vlindersoorten gaan sterk achteruit omwille van diverse redenen (pesticidengebruik, te "proper" groen, klimaatveranderingen, ...), en op die manier willen we deze nuttige insecten een handje helpen.

Het terrein is nog in volle ontwikkeling, maar neem gerust al een kijkje (vooral de maanden mei tot en met september zijn interessant), je vindt de vlindertuin via de ingang van het Beukenhofpark, langs de Beukenhofstraat (volg de wegwijzer via de paden in zuidelijke richting) of Kerkdreef.
De vlindertuin en de naburige bloemenweide met opgaand groen lokte al 1000-en vlinders, waaronder regionaal zeldzame soorten zoals de Kleine Parelmoervlinder. 2013 was een goede vlinderzomer met opmerkelijke aantallen van de Kleine Vos en de Oranje Luzernevlinder!

Vrijwel jaarlijks organiseert Natuurpunt Krekel Anzegem een leuke activiteit in de Vlindertuin, een aanrader!

Voel je het kriebelen, en wil je ook in je eigen tuin de vlinders helpen, dan vind je hier al wat nuttige tips.