Wereldraad Anzegem

 'De Anzegemse Wereldraad 

denkt na over de mondiale thema's, 

voert actie, informeert, maakt bewust' 

Leden van de wereldraad :

Alle plaatselijke organisaties die bezig zijn met ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, fairtrade. De wereldwinkel en de scholen zijn aangesloten bij de Wereldraad.                                                                
De Wereldraad vergadert een 4-tal keer per jaar.

De raad heeft als doelstellingen:

  • adviseren: de raad brengt op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uit in verband met aspecten van het ontwikkelingsbeleid in de gemeente.
  • coördineren: de raad biedt een overlegforum voor plaatselijke initiatieven die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, vluchtelingen, allochtonen,...De bedoeling is samenwerking en communicatie tussen de verschillende organisaties bevorderen.
  • informeren: bewustmaken van de plaatselijke bevolking omtrent de vooropgestelde thema's
  • organiseren van eigen initiatieven zoals , de mondiale dag voor lager en secundair onderwijs, ondersteunen van de financiële actie van 11.11.11, avond rond SyrIë, lezing Lieve Blancquaert

Geïnteresseerd in de werking van de Wereldraad of zin om lid te worden ???
Neem gerust contact op met de voorzitter of met het secretariaat.

Voorzitter a.i.

Jan Glorieux                                                                 
Kapellestraat 53
8570 Anzegem/Tiegem
jan.glorieux@skynet.be
 

Secretariaat:

dienst internationale samenwerking
Westdorp 3
8570 Anzegem
056/68.82.50
wereldraad@anzegem.be
isabel.dhert@anzegem.be
Volg ons op Facebook:

www.facebook.com/wereldraadanzegem